Domů » Fotogalerie » Podmínky užití

Podmínky užití

Objednávku dle přesné specifikace požadovaného použití zašlete prosím na elektronickou adresu gurmanka@gurmanka.cz nebo ji učiňte vložením příslušného snímku do elektronického koše. Vaše objednávka by měla obsahovat základní identifikační údaje (jméno objednávající osoby, název společnosti, fakturační adresu, IČO a DIČ, telefon objednávajícího a elektronickou adresu pro případné upřesnění objednávky.

Na základě smluvního vztahu je možno dohodnout slevu (např. v případě dlouhodobější opakované spolupráce nebo odběru většího množství snímků).
Snímek vám bude předán na základě podepsané dohody o použití snímku.

Snímky jsou dodávány zásadně v digitálním tvaru, zejména na kompaktním disku, případně prostřednictvím internetu, kde budou po dohodě zaslány emailem či přes adresu úschovny velkokapacitních materiálů.

V případě užití snímku je třeba dle autorského zákona (tam, kde je to obvyklé a možné) uvést autora snímku, a to ve tvaru © Gurmanka.cz. Neuvedení autora snímku může být chápáno jako vážné porušení dohody o použití snímku, na které se vztahuje finanční pokuta až 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).